Ponúkame vyskokokvalitnú demineralizovanú vodu pre technické účely za prijateľnú cenu pre našich klientov. Demineralizovanú vodu plníme do vašich nádrží alebo bandasiek. Službu ponúkame od roku 2004 a máme množstvo spokojných klientov.

Plnenie a cena

Plnenie prebieha na adrese našej spoločnosti Hlavná 450/4, 010 09 Žilina - Bytčica. Minimálny objem odberu je 100 lit. Plnenie 1000 lit. barela trvá 15 min, vrátane administratívnych úkonov.
Cena: 0,13 EUR/liter bez DPH

V prípade požiadavky o pravidelný rozvoz sa cena za túto službu určujeme individuálne.

Parametre

pH: 5,8 – 7,0 ; vodivosť menej ako 1µS/cm3 (mikrosiemens na centimeter3)
Chemický vzorec: H2O
Relatívna molekulová hmotnosť: 18,015 g.mol-1

 

Spôsob prípravy

Demineralizácia je spôsob fyzikálno – chemického procesu čistenia vody. V porovnaní s parametrami destilovanej vody má takmer totožné vlastnosti, pričom v niektorých ju predstihuje.


Použitie

Používa sa prevažne na rovnaké účely ako voda destilovaná a to prevažne ako náplň vykurovacích alebo chladiacich okruhov, na riedenie nemrznúcich či iných kvapalín, ako náplň pre vyvíjače pary. Niektorí výrobcovia vykurovacej techniky – kotlov, výmenníkov a podobne takúto vodu priamo požadujú. Naša demineralizovaná vody vzhľadom na vysokú kvalitu je určená aj pre strojársky priemysel a to najmä pre opracovanie kovov laserom, či elektro-erodickom opracovaní kovov.

Demineralizovaná voda ponúkaná našou spoločnosťou nie je určená pre priamu konzumáciu človekom, nie je určená k napájaniu zvierat, ani ako chovné prostredie v aqvaristike, preto sa vyvarujte takémuto použitiu.

Pri každom použití je klient povinný si pre účely toho ktorého účelu použitia tak aby predišiel možným škodám najskôr preveriť, či je táto demineralizovaná voda vhodná pre účel na ktorý ju chce použiť.

Demineralizovanú vodu naplníme do vašich nádrží alebo bandasiek, plnenie prebieha na adrese našej spoločnosti. V prípade záujmu nás kontaktujte.

info@devoda.sk

 

+421 905 661 902

Ozvite sa nám

Čo je demineralizovaná voda?

Demineralizácia je spôsob fyzikálno-chemického procesu čistenia vody. Používa sa prevažne ako náplň vykurovacích alebo chladiacich okruhov, na riedenie nemrznúcich či iných kvapalín, ako náplň pre vyvíjače pary. Je určená aj pre strojársky priemysel a to najmä pre opracovanie kovov laserom, či elektro - erodickom opracovaní kovov.